o konkursie laureaci galeria prac

Konkurs zakończony

Zobacz galerię zdjęć z przebiegu wystawy prac konkursowych.


Gmina Ustronie Morskie (Polska) oraz Zarząd Parku Regionalnego "Barnimer Feldmark" (Niemcy) zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Euroregionu POMERANIA (Woj. Zachodniopomorskie - Meklemburia Pomorze Przednie/Brandenburgia).
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć walorów przyrodniczo – turystycznych z terenu Euroregionu Pomerania.
 3. W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący - profesjonaliści i amatorzy. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać max. 4 zdjęcia w formacie min. A 4 (297 mm x 210 mm) wraz z wersją elektroniczną.
 5. Każda praca powinna być na odwrocie opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, dokładny adres.
 6. Prace należy nadesłać w sztywnych opakowaniach. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich zagięcie lub uszkodzenie podczas przesyłki.
 7. Konkurs trwa od 20 marca 2007 roku do 30 maja 2007 roku.
 8. W czerwcu organizatorzy powołają międzynarodowe jury, które decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, na wystawę i do albumu, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień. Laureaci prac wezmą udział w bezpłatnych warsztatach fotograficznych w lipcu 2007 r. w Ustroniu Morskim.
 9. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim z zachowaniem praw autorskich. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 10. Zdjęcia należy przesłać (wraz z kartą zgłoszeniową dostępną tutaj) w terminie do 30 maja 2007 r. na adres:
  Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
  ul. Bol. Chrobrego 68
  78-111 Ustronie Morskie
 11. Szczegółowe informacje:
  Urszula Czachorowska
  tel. 094 35 14 189
  e-mail: turystyka@ustronie-morskie.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu Państwa.